Ľudia

Ľudia

Členmi EISI sú najmä nadšenci a odborníci v oblasti práva duševného vlastníctva, práva informačných technológií, spotrebiteľského práva a ľudských práv. EISI spolupracuje aj s viacerými dobrovoľníkmi z radov študentov alej aj advokátskych kancelárií, ktorý robia našu expertízu ešte väčšmi flexibilnou.

2. Zástupca výkonného riaditeľa

Mgr. et Mgr. Pavol Sokol

RNDr. JUDr. Pavol SOKOLPhD. jeprávnik v EISi, vedúci Centra Aplikovanej Informatiky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. „Mojou snahou je pomôcť pri osvete tohto spojenia – IT a práva. Ukázať používateľom, že s užívaním moderných technológií prichádza aj občiansko-právna, deliktuálna, ale aj trestno-právna zodpovednosť. Na druhej strane je mojím cieľom poukázať na možnosti právnej ochrany, či už v oblasti ochrany osobnosti a osobných údajov, ochrany autorských a priemyselných práv, alebo v celom spektre ochrany základných práv a ľudských slobôd.“Email: sokol (at) eisionline (dot) org, Web: pavolsokol.science.upjs.sk

3. Členovia správnej rady

Mgr. Martin HUSOVEC

Mgr. Martin HUSOVEC, Assistant Professor, Tilburg Law School (Holandsko).

Za niekedy nestarostlivú judikatúru podľa mňa nemôžeme viniť len naše súdy. Sudcovia totiž nemajú k dispozícií poriadnu odbornú literatúru a nepomáha im ani občianska spoločnosť. V zahraničí si sudca pred utvorením svojho názoru môže prečítať okrem podania strán aj početnú právnickú literatúru, podania rôznych špecializovaných inštitútov či blogy osobností odboru. Náš sudca je sám, prípadne so svojím vyšším súdnym úradnikom. Domnievam sa, že ak chceme dnešný stav práce súdov zmeniť, musíme súčasne zlepšiť výsledky právnej vedy a spoluprácu justície s tretím sektorom.“

Email: husovec (at) eisionline (dot) org, Web: www.husovec.euTwitter: @hutko

20120128 185022-001

JUDr. Ľubomír LUKIČ, právnik v EISi, advokátsky koncipient AK Andrea Havlátová.

„Je nevyhnutné stanoviť presné, jasné, striktné a proporcionálne pravidla sledovania elektronickej komunikácie a mechanizmy na kontrolu ich dodržiavania za účelom zabezpečenia najväčšej možnej ochrany súkromia jednotlivcov. Totiž  súkromie by nikdy nemalo byť potlačované na úkor bezpečnosti. V opačnom prípade sa môže z štátu právneho ľahko stáť štát policajný.“

Email: lukic (at) eisionline (dot) org

3. Ďalší členovia

Martin ŠRÁMEK, právnik v IT oblasti.

„Vďaka tomu, že Slovensko je malá krajina, dokáže pár jednotlivcov zmeniť veľa. Poznám činnosť mnohých aktivistov z rôznych oblastí a videl som, čo všetko sa dá dokázať odhodlaným a vytrvalým prístupom. Som rád, že v rámci EISi mám možnosť sa venovať veciam verejným vo svojom obore.“

Email: sramek (at) eisionline (dot) org , Twitter@MartinSramekPGP:  365B229B, prístupný na pgp.mit.edu

Mgr. Matej GERA, právnik v EISi

Email: gera (at) eisionline (dot) org, Twitter:@matejgera

JUDr. Matúš Mesarčík, LL.M je právnik a pôsobí na Ústave práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva, Právnickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave. 

„Právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov nemôžu a nie sú iba iluzórnymi právami. Aj keď sa tak pri rôznych medializovaných správach môže zdať, opak je pravdou. Či už ako základné ľudské právo alebo ako práva dotknutých osôb podľa GDPR, možností presadzovania týchto práv je dostatok. Často-krát však ostávajú nevyužité. V tomto smere vidím veľký priestor na zlepšenie, pričom cieľom by nemalo byť iba poukazovať na nesprávne či nezákonné postupy, ale pôsobiť aj preventívne prostredníctvom stanovísk, vyjadrení a apelácií na orgány verejnej moci nielen v legislatívnom procese.“

4. Dobrovoľníci

EISi sa teší podpore mnohých vysoko vážených odborníkov z praxe, ktorí s nami spolupracujú, či už anonymne alebo verejne, na rôznych projektoch a podaniach. Taktiež by EISi nemohlo fungovať bez nadšenia a pomoci mladých nadejných študentov práva, ekonómie či iných vied.

Mgr. Silvia LATTOVÁ, právnička v oblasti bankovníctva a doktorandka na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity.

„Pre mňa, ako nadšenca práva duševného vlastníctva, je možnosť podieľať sa na činnosti EISi neoceniteľnou príležitosťou spolupracovať so skvelými ľuďmi, získavať nové poznatky z mnohých oblastí práva a rozširovať si tak svoje „duševné obzory“.

V prípade záujmu o spoluprácu sa nám môžete ozvať aj Vy na:

Email: gera (at) eisionline (dot) org