Kategórie
Duševné vlastníctvo KOKSO Projekty Uncategorized @sk

Komisia predložila návrh novej smernice, ktorá má regulovať organizácie kolektívnej správy

Európska komisia dnes predložila návrh novej Smernice o kolektívnej správe autorských a súvisiacich práv a multi-teritoriálnom licencovaní hudobných diel pre on-line použitia na vnútornom trhu (Directive on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses in the internal market). Jej znenie aj s odôvodnením je prístupné zatiaľ len vo francúzskom, nemeckom a anglickom jazyku. 

Cieľom navrhovanej smernice je zefektívniť a ztransparentniť fungovanie organizácií kolektívnej správy, a taktiež umožnenie multi-teritoriálneho licencovanie hudobných diel na Internete. Plánovane mala byť Smernica hotová už v roku 2003. Nový Autorský zákon ted bude musieť výrazne zohľadňovať jej zrejmé budúce obligácie na Slovenskú republiku. Samozrejme ak bude prijatá.

Podľa tlačovej správy: „Nové digitálne technológie prinášajú tvorcom, spotrebiteľom a rovnako aj podnikom rozsiahle príležitosti. Zvýšený dopyt po online prístupe ku kultúrnemu obsahu (napr. hudbe, filmom, knihám…) nepozná hranice alebo vnútroštátne obmedzenia. Inak tomu nie je ani v prípade online služieb pre prístup k nim. Práve tu nastupujú na scénu organizácie kolektívnej správy, najmä v hudobnom odvetví, v ktorom kolektívne spravujú udeľovanie licencií pre online použitie hudobných nahrávok chránených autorským právom v mene skladateľov a textárov, pre ktorých vyberajú a prerozdeľujú príslušné odmeny.

Pre niektoré organizácie kolektívnej správy je však ťažké prispôsobiť sa požiadavkám na správu práv pre použitie hudobných diel online, a to predovšetkým v cezhraničných situáciách. Na základe dnešného návrhu budú musieť tie organizácie kolektívnej správy, ktoré sú ochotné zapojiť sa do udeľovania licencií na viacerých územiach pre svoj repertoár, spĺňať európske normy. To by poskytovateľom služieb uľahčilo získavanie potrebných licencií pre hudbu, ktorá sa má distribuovať online v celej EÚ, a zabezpečil by sa riadny výber príjmov a ich spravodlivé prerozdeľovanie medzi skladateľov a textárov.

Vo všeobecnosti by organizácie kolektívnej správy pôsobiace vo všetkých odvetviach museli spĺňať nové európske normy, na základe ktorých sa požaduje lepšie riadenie a väčšia transparentnosť pre výkon ich činností. Na potrebu zmeny určitých postupov sa poukázalo nedávnymi prípadmi, keď sa v dôsledku zlej investičnej politiky stratili odmeny vyberané v mene nositeľov práv, ale aj dôkazmi o značnom omeškaní výplaty odmien nositeľom práv.“

Kategórie
O projekte Ochrana súkromia

KOKSO

Kolektívna správa autorských práv združeniami ako SOZA alebo SLOVGRAM by mala byť jedným z pilierov celkového systému autorského práva. Spoločnosť totiž potrebuje aby sa tieto práva nevykonávali len na individuálnej báze. Tento pilier je dnes však chorý. Trpí na používanie mnohých nekalých praktík voči spoločnosti a na vlastnú netransparentnosť a nedostatok dohľadu. Projekt KOKSO – Kontrola Organizácií Kolektívnej Správy Občanmi – má za účel zbierať od ľudí praktické skúsenosti s dnešným (ne)fungovaním kolektívnej správy a na jej základe predstaviť reformu tohto inštitútu tak aby sa mohla uplatniť v novom autorskom zákone v roku 2014.

Projekt KOKSO spustilo EISi už pred vyše dvoma rokmi. Mal predstavovať reakciu na vtedy medializované nevhodné praktiky niektorých organizácií kolektívnej správe v prípade Heľpa a Pohorelá. Projekt slúži ako nenahraditeľný zdroj poznatkov priamo od verejnosti, čo ju trápi vo vzťahu ku kolektívnej správe, čo sa jej nepáči a s čím nesúhlasí. Po dvoch rokoch zberu skúseností verejnosti, ale aj získavaní informácii z ďalších zdrojov či diskusiách s odborníkmi, EISi pretavilo tieto informácie do odbornej správy. Na základe Vašich podnetov bola v roku 2014 vypracovaná Správa o fungovaní organizácií kolektívnej správy na Slovensku: 12 návrhov na reformu, ktorá hodnotí súčasnú situáciu na poli kolektívnej správy. Správa je určená širokej verejnosti, nositeľom práv, odborníkom, zákonodarcom a v neposlednej rade i samotným organizáciám kolektívnej správy

Projekt pokračuje naďalej i po vypracovaní správy. Získané poznatky boli využité pri formulovaní požiadaviek na nový autorský zákon, ktorý vstúpi v účinnosť v roku 2016. Bude dôležité nie len nastaviť vhodný regulačný rámec. I naďalej budeme zbierať a analyzovať Vaše skúsenosti s kolektívnou správou a jej fungovaní podľa novej právnej úpravy. Budeme vďační, ak sa s nami podelíte o aj o Vašu skúsenosť.

Reformovaná OKS musí byť transparentnejšia, efektívnejšia a zodpovednejšia.

Na stiahnutie:

Aj vy môžete pomôcť:

– napíšte nám o Vašej skúsenosti s činnosťou SOZASLOVGRAMLITAOZISSAPA alebo AGICOA,

– podporte nás akoukoľvek finančnou čiastkou,

– pridajte sa k nám ako dobrovoľník.