Kategórie
O nás

Financovanie

Naše občianske združenie je financované výlučne:

 • z príspevkov svojich členov,
 • ad hoc darov a
 • 2 % z dane.

Po technickej stránke sú našími sponzormi spoločnosti: VPS Tech a EXPIRIO.

V roku 2014 podporila našu činnosť aj spoločnosť ESET sumou 2500 eur.

Podporte nás, robíme to pre Vás

Ďakujeme.sk

Naše údaje:

European Information Society Institute, o. z.
Baltická 12
040 12 Košice, Slovakia
IČO: 42 227 950, eisi@eisionline.org

Číslo účtu:
Fio Banka, a.s.
V tvare IBAN –  SK32 8330 0000 0022 0013 7318 ; SWIFT kód – FIOZSKBA
Starý tvar- 2200137318/8330

Kategórie
O nás Uncategorized @sk

Darujte nám 2% z daní!

V roku 2016 môžete podporiť 2% zo svojich daní aj European Information Society Institute. EISi je nezávislé občianske združenie, ktoré je financované výlučne prostredníctvom príspevkov svojich členov, grantov, ad hoc darov a príspevkov 2% z daní. Ceníme si pomoc v každej forme a k napĺňaniu našich cieľov nám pomôžu aj drobné prostriedky, na pokrytie bežných nákladov spojených s našim fungovaním (napr. poštovné, cestovné náklady). Preto neváhajte podporiť dobrú vec a pomôžte nám v boji za lepšie regulovanú informačnú spoločnosť, lepšiu ochranu spotrebiteľov a lepšiu prácu súdov.

Čo sa nám aj vďaka vám podarilo v roku 2015?

 • Nový autorský zákon
  • V roku 2015 sme sa intenzívne zapájali do diskusie o podobne nového autorského zákona tak, aby sme posunul naše autorské právo do 21. storočia. Vypracovali sme dokument obsahujúci 126 pripomienok k pripravovanému autorskému zákonu.
 • Zrušenie plošného sledovania občanov
  • Ako dôsledok nášho dlhoročného úsilia, a potom, čo v roku 2014 Ústavný súd SR pozastavil účinnosť ustanovení o plošnom sledovaní komunikácií občanov, v apríli 2015 Ústavný súd SR zrušil predmetné ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách,Trestného poriadku a zákon o Policajnom zbore a definitívne ich vyhlásil za protiústavné.
 • Preskúmali sme digitálnu verejnú správu a dodržiavanie základných práv občanov
  • Vypracovali projekt „Digitálna verejná správa a ľudské práva“, ktorý upozorňuje a monitoruje elektronizáciu verejnej správy, ktorá nie je v súlade so základnými právami občanov.
 • Snaha o zlepšenie postavenia umelcov a vedcov
  • Vypracovali vzorové podanie pred Ústavný súd SR, ktorým chceme dosiahnuť zlepšenie postavenia umelcov a vedcov na Slovensku.
 • Účasť na súdnom spore za zachovanie sieťovej neutrality
  • Pokračovali sme v spore Antik v. UPC, ktorý bude dôležitým rozhodnutím pre zachovanie sieťovej neutrality na Slovensku.
 • Boj za zachovanie otvorených Wi-Fi sietí v Európskej únii
  • Apelovali sme na Súdny dvor Európskej únie, aby umožnil zachovanie otvorených Wi-Fi sietí.

Všetká táto práca stojí peniaze. Pre rok 2016 stále potrebujeme získať 2000 eur, aby sme zapezpečili efektívnu prácu na našich projektoch. Pomôžte nám poukázaním 2 % zo svojich daní, ktoré by inak pripadli štátu. Každá pomoc, hoci aj drobná, nám umožní pokračovať v našej práci. Aj Vaše rozhodnutie dokáže niečo zmeniť na Slovensku.

Prehľad všetkých našich činností nájdete na stránke „Čo pre Vás robíme?“

Ako postupovať pri darovaní?

Všetky údaje potrebné k darovaniu:

Občianske združenie
European Information Society Institute

IČO: 42227950

Adresa:
Štítová 1
Košice-Juh 040 01

Bankové spojenie:

Fio banka a.sKód banky:8330Číslo účtu IBAN:SK3283300000002200137318 

Naše údaje nájadete aj v registri Rozhodni.sk: http://rozhodni.sk/institution/european-information-society-institute/

Návod ako postupovať:

Za Váš čas a príspevok Vám vopred ďakujeme

Kategórie
O nás Uncategorized @sk

O našej práci v roku 2011

European Information Society Institute je občianske združenie, ktoré aktívne bojuje za ochranu práv a slobôd internetových užívateľov a poskytovateľov služieb. Vedieme pre Vás súdne spory a aktivizujeme sa pred orgánmi verejnej moci, vykonávame výskum a zvyšujeme všeobecné povedomie. V priestore informačných technológií Vás chránime najmä

 • pred zneužitím autorského práva a priemyselných práv,
 • neoprávnenými zásahmi do základných práv a slobôd, najmä súkromia
 • a taktiež bránime Vaše spotrebiteľské práva. 

EISI sa v roku 2011 zapojilo do množstva občianskych iniciatív a projektov, súdnych sporov a právnych výskumov. Presnejšie sme vykonali:

V roku 2012 chceme najmä:

 • dostať plošné sledovanie občanov konečne na Ústavný súd,
 • vyspovedať poslancov o ich vzťahu k informačnej spoločnosti, a pomôcť presadiť umožnenie verejných licencií ako sú Creative Commons a GPL,
 • poskytovať právnu pomoc a zvyšovať povedomie poskytovateľov služieb na internete v otázke ich zodpovednosti za konanie ich užívateľov,
 • poskytovať právnu pomoc pri zneužití autorských alebo priemyselných práv,
 • spustiť projekt pre väčšiu spoločenskú zodpovednosť sudcov,
 • venovať väčšmi ochrane digitálneho spotrebiteľa,

Všetká táto práca stojí peniaze. Hoci ľudia v EISI pracujú vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu, musíme platiť súdne a administratívne poplatky, poštovné a iné faktické náklady. Pre rok 2012 stále potrebujeme získať 5000 eur aby sme zapezpečili efektívnu prácu na našich projektoch. Pomôžte nám, preto poukázaním svojich 2 % z dane alebo nám priamo darujte akúkoľvek sumu (kontaktujte nás).

Každá, hoci aj drobná pomoc, nám umožní pokračovať v našej práci.

Ďakujeme Vám za Vašu podporu.

Martin Husovec