Týždeň PDV

EISi, neuniverzitné centrum pre výskum práva duševného vlastníctva a informačných technológií, bude na jeseň 2012 spoločne s portálom Najprávo.sk organizovať špecializovaný týždeň plný tematiky práva duševného vlastníctva […]